Tłumacz języka angielskiego

Tłumacz przysięgły języka angielskiego TP/3260/05

Tłumacz języka hiszpańskiego

mgr Aleksandra Adamowicz.

 

  • TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE (PRZYSIĘGŁE) MOŻNA ZLECIĆ DROGĄ E-MAILOWĄ. GOTOWE TŁUMACZENIA WYSYŁAM POCZTĄ LUB KURIEREM NA ADRES WSKAZANY PRZEZ ZLECENIODAWCĘ.
  • WYKONUJĘ TŁUMACZENIA W DNIU ZLECENIA W TRYBIE EKSPRESOWYM.
  • WYSTAWIAM RACHUNKI.

 
Wpisana na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości pod numerem TP/3260/05

Tłumaczeniami zajmuję się od 1992 roku, tłumaczenia "przysięgłe" czyli uwierzytelnione wykonuję od 1997 roku.

W mojej pracy kieruję się rzetelnością oraz zasadami etyki i poufności.

Specjalizuję się w tłumaczeniach prawniczych, biznesowych, finansowych i medycznych. Od wielu lat wykonuję też tłumaczenia techniczne - z mechaniki, branży budowlanej i ochrony środowiska.

Zapewniam wysoką jakość wykonywanych przeze mnie tłumaczeń poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania sterującego jakością i konsekwencją stosowanego słownictwa: Trados 2011.

Po otrzymaniu materiału od kienta indywidualnie określam czas realizacji usługi. Ceny są zamieszczone na podstronach: tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne.

Sposób przyjmowania zleceń:

Materiały do tłumaczenia pisemnego można dostarczać w następujący sposób:

  • osobiście,
  • pocztą elektroniczną - w formacie tekstowym (odt, word), ppt, jpg; w przypadku nietypowych formatów proszę o skonsultowanie się ze mną przed wysłaniem;
  • pocztą lub inną przesyłką kurierską;

Informuję, że zgodnie z uprawnieniami tłumacza przysięgłego, tłumaczenia uwierzytelnione potwierdzają treść dokumentu oraz opisują jego wygląd (jeśli dotyczy - pieczęce, podpisy, znaki wodne, etc.), natomiast nie potwierdzają jego autentyczności.

 

Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 25 listopada 2004 roku o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw z dnia 27 grudnia 2004r.) orza ze złożonym przeze mnie ślubowaniem powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego wykonuję sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.

Zgodnie z w/w ustawą jestem upważniona do:

  • sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby;
  •  sporządzania poświadczonych odpisów pism w języku obcym, sprawdzania i poświadczania odpisów pism, sporządzonych w danym języku obcym przez inne osoby;
  •   dokonywania tłumaczenia ustnego.

 

 


Kontakt:
Aleksandra Adamowicz
Tłumacz przysięgły języka angielskiego

ul. Spokojna 30A
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-116-59-40

email: iguana1361@yahoo.com
tel.: 604 335 251